DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 CHÍNH QUY NGÀNH NGÔN NGỮ ANH


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Bình Thuận, ngày 12 tháng 09 năm 2019

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 CHÍNH QUY NĂM 2019

NGÀNH: NGÔN NGỮ ANH

NGÀY THI: 07/09/2019

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Điểm thi các môn
Đọc Ngữ Pháp
1 NNA01 Lê Thị Thùy An 20/10/1977 Bình Thuận 9.0 5.0
2 NNA02 Nguyễn Minh Cang 30/07/1982 Bình Thuận 9.0 7.4
3 NNA03 Lê Hữu Chính 14/09/1977 Bình Thuận 10.0 6.5
4 NNA04 Hứa Văn Danh 20/04/1963 Bình Thuận 9.0 5.0
5 NNA05 Lê Ngọc Duy 10/09/1996 Bình Thuận 9.0 5.6
6 NNA06 Lê Trác Trung Hoài 05/04/1980 Bình Thuận 9.5 5.1
7 NNA07 Trần Thị Huyên 11/11/1994 Quãng ngãi 10.0 9.1
8 NNA08 Trần Văn Lễ 10/12/1985 Bình Thuận 9.5 6.1
9 NNA09 Huỳnh Ý Linh 29/01/1989 Bình Thuận Vắng
10 NNA10 Vũ Trọng Minh 30/01/1983 Bình Thuận 7.5 7.1
11 NNA11 Nguyễn Thị Hàng My 29/10/1982 Bình Thuận 10.0 6.0
12 NNA12 Nguyễn Thị Minh Nga 20/01/1982 Bình Thuận 10.0 7.5
13 NNA13 Lê Hiền Nga 17/03/1989 Bình Thuận 9.0 7.1
14 NNA14 Huỳnh Hữu Nguyên 10/12/1990 Bình Thuận 9.5 9.7
15 NNA15 Lưu Huy Quốc 12/07/1981 Quảng Nam 5.0 5.1
16 NNA16 Nguyễn Ngọc Thảo 29/12/1979 Bình Thuận Vắng
17 NNA17 Trương Hữu Thiên 26/04/1989 Bình Thuận 9.0 6.5
18 NNA18 Hoàng Anh Tuấn 24/11/1982 Bình Thuận 9.5 7.2
19 NNA19 Lê Minh Tuấn 08/05/1986 Bình Thuận 10.0 8.3
20 NNA20 Nguyễn Hữu Tươi 26/05/1982 Bình Thuận 9.0 5.6
21 NNA21 Trần Thị Lý Tuyền 13/11/1981 Bình Thuận 10.0 8.1
22 NNA22 Nguyễn Thị Kiều Vi 11/06/1989 Bình Thuận 9.5 7.8
23 NNA23 Lương Quốc Vũ 13/06/1992 Đắk Lắk 10.0 8.3
24 NNA24 Trần Thanh Bảo Phúc 28/10/1990 Bình Thuận 10.0 5.9
25 NNA25 Lê Thị Kim Phúc 02/10/1987 Bình Thuận 9.5 6.9

Lưu ý:

Học viên đến Phòng Quản lý đào tạo nhận giấy báo nhập học từ ngày 13/09/2019 đến hết ngày 21/09/2019.

Phòng QLĐT